ลงทะเบียนหลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 (SEP-S 11)

     ก่อนการสมัคร ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลดังนี้ (กรณีสมัครครั้งแรกใช้ปุ่ม ลงทะเบียน)
1. เลขที่บัตรประชาชน / Passport NO.
2. รูปภาพไฟล์แบบ jpg, jpeg, png และมีขนาดไม่เกิน 5 MB
3. ไฟล์ Resume แบบ pdf / word(doc, docx) และมีขนาดไม่เกิน 10 MB
4. เตรียมข้อมูลสำหรับกรอกในช่อง "ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ (อธิบายลักษณะความรับผิดชอบของงานและรูปแบบการธุรกิจของท่านที่ดำเนินการอยู่) ควรมีข้อมูลไม่ต่ำกว่า 30 ตัวอักษร
สำหรับผู้ที่เคยสมัครแล้วให้เตรียม 'เลขที่บัตรประชาชน' และกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

กรณีมีปัญหาการสมัครสามารถติดต่อได้ดังนี้
ทางโทรศัพท์ ในเวลาทำการ 10.00 - 18.00 น. สำหรับทางเมล์ได้ 24 ชั่วโมง

คุณมนตรี ฐิรโฆไท
โทร 081-630-3808
E-mail : jmt88888@gmail.com

หรือ คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอบรม
Mobile. 081-446-5149
E-mail : sepsprogram@makemoneyclub.com